ข่าวสาร

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน

image01

รับสมัครเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ