ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยระบบ CMI หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (โปรดอ่านรายละเอียดข่าว)

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยระบบ CMI หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 มิ.ย.2565 เวลา 16.30 น. ผ่านช่องทาง www.mlearning.dsd.go.th 2. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าในอาคาร หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. กำหนดประฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรม แบบออนไลน์ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 4. เริ่มฝึกอบรมด้วยตนเอง ภาคทฤษฎี ผ่านระบบ CMI พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 ก.ค. 2565 และทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี 5. ฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ส.ค. 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สถาบันมีที่พักให้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไป - กลับ (มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 - 777471 ติดต่อ อ.ชัยสมร ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ CMI คือ รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ ผู้เข้าฝึกจะต้องเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองตามโมดูลที่กำหนด และการฝึกภาคปฏิบัติผู้เข้าฝึกจะต้องเข้าฝึก ณ โรงฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน