ข่าวสาร

เปิดรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ Computer Managed Instruction (CMI) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน Computer Managed Instruction : CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565