ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2566

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง) Computer Managed Instruction : CMI ฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : CMI (ระหว่างวันที่ 16 – 28 ก.พ.2566) ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ (ระหว่างวันที่1 – 5 มี.ค. 2566)