ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าฝึกอบรม หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 เปิดรับสมัคร 8 - 26 พ.ค.2566 เริ่มฝึก 5 - 30 มิ.ย.2566

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าฝึกอบรม หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 พ.ค.2566 เริ่มฝึกอบรม 5 - 30 มิ.ย.2566 กำหนดการ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 พ.ค.2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะนัดผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับฟังการชี้แจงการฝึกอบรม (ปฐมนิเทศ) ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 5 - 23 มิ.ย. 2566 5. เริ่มฝึกปฏิบัติจริง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 2566