ข่าวสาร

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 20 คน