ข่าวสาร

รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (สนพ.บึงกาฬ)

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เปิดรับสมัคร!! ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ CBT ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ใน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 มิ.ย. 2564 และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store : DSD M-Learning