ข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 2564 และเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2564