หลักสูตร

รหัส ชื่อหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร
0920162070801 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920162070802 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 (ประเภทแผ่นหนา) โครงร่างหลักสูตร
0920162070803 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920163100501 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920163100502 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164150301 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164150302 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164150303 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920164170201 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164170202 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164170203 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920164210103 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ไม่มีไฟล์
0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920162070201 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164210102 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ1 ไม่มีไฟล์
0920163120101 สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920164150201 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164150202 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ไม่มีไฟล์
0920164150203 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 3 ไม่มีไฟล์
0920167490101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ1 โครงร่างหลักสูตร
0920167360101 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ1 โครงร่างหลักสูตร
0920161540201 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920161020101 ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920167330101 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ไม่มีไฟล์
0920161530201 ช่างฉาบยิบซัม ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920161530301 ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920161530302 ช่างหินขัด ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920165060301 ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920161010101 ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920167330401 การทำขนมไทย โครงร่างหลักสูตร
0920167330102 การประกอบอาหารนานาชาติ โครงร่างหลักสูตร
0920164150101 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน ไม่มีไฟล์
0920161010102 การติดตั้งไม้คอนวูด ไม่มีไฟล์
0920167580101 การรับรองความรู้ความสามารถ ไม่มีไฟล์
0920164220402 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โครงร่างหลักสูตร
0920164220403 ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับแรงงานยุคชีวิตวิถีใหม่ ไม่มีไฟล์