วิธีการใช้งานระบบ

กลุ่มผู้ใช้งาน  
วิธีการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแล
วิธีการใช้งานระบบสำหรับครูฝึก
วิธีการใช้งานระบบสำหรับผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการใช้งานระบบสำหรับผู้รับการฝึก