ข้อตกลงการใช้งาน

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

1. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เนื่องจากเป็นนโยบายที่อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ ("ข้อมูล") และวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีที่ Microsoft ใช้เนื้อหาของคุณ ซึ่งก็คือการสื่อสารของคุณที่มีกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์หรือความเห็นที่คุณส่งให้กับ Microsoft ผ่านบริการ และไฟล์ รูปถ่าย เอกสาร เสียง งานดิจิทัล และวิดีโอที่คุณอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันผ่านบริการ ("เนื้อหาของคุณ") ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาของคุณ

2. เนื้อหาของคุณ บริการหลายอย่างของเราจะอนุญาตให้คุณจัดเก็บหรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือได้รับเนื้อหาจากผู้อื่นได้ เราจะไม่อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นเนื้อหาของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหานั้น

  • ก. เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้อื่น คุณเข้าใจว่าผู้อื่นนั้นอาจสามารถใช้ บันทึก ลงบันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แสดง (และลบกรณีที่อยู่บน HealthVault) เนื้อหาของคุณได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณมี (และจะมี) สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาของคุณที่มีการอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันบนหรือผ่านทางบริการ และการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของผู้อื่น Microsoft ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม ตรวจสอบ ชำระเงินสำหรับ ให้การรับรอง หรือยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาของคุณ และจะไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ผู้อื่นอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันโดยใช้บริการ
  • ข. เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับคุณและผู้อื่น เพื่อคุ้มครองคุณและบริการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft คุณให้ Microsoft ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำสำเนา เก็บรักษา ส่ง จัดรูปแบบใหม่ แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านทางเครื่องมือสื่อสารบนบริการ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของคุณในส่วนของบริการที่จัดไว้ให้อย่างกว้างขวางทางออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เนื้อหาของคุณอาจปรากฏอยู่ในการจัดแสดงหรือเนื้อหาที่สนับสนุนบริการ บริการบางอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา การควบคุมวิธีที่ Microsoft ปรับโฆษณาให้เป็นแบบส่วนตัวจะมีอยู่ที่หน้า ความปลอดภัยและสิทธิความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft เราจะไม่ใช้สิ่งที่คุณกล่าวไว้ในอีเมล การแชท การสนทนาทางวิดีโอ หรือการฝากข้อความเสียง หรือเอกสาร รูปถ่าย หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ ของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ นโยบายโฆษณาของเราจะมีการระบุไว้อย่างละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว