ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก เหล็กหนา ระดับ1 จำนวน 30 ชม (ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก เหล็กหนา ระดับ1 จำนวน 30 ชม (ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI) กำหนดรับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22- 26 สิงหาคม 2565 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูต - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก สมัครฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โทรศัพท์ 038- 683951-3หรือ 086-1109271 อ.บุญนาย กงล้อม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับฝึกอบรม - หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 - ระบบ CMI (Computer Managed Instruction) * ฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565 * ฝึกปฎิบัติ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2565 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 035-611426-9

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) **** หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 **** . โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565 และฝึกปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2565 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก . วิธีสมัคร 1. สแกน QR Code ที่อยู่บนโบว์ชัวร์ หรือเข้าลิงค์รับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3QAqwyA 2. เพิ่มเพื่อน LineID: 0878610874 เพื่อรับรหัส Username และเข้ากลุ่มLine สำหรับฝึกอบรมในระบบ CMI ภาคทฤษฎีตามวันดังกล่าว มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 087-8610874, 091-8607085 หรือ Line ID: 0878610874

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 สมัครได้ที่คุณวนัชนันท์ 062-2422709

รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) **** หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง **** . โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2565 และฝึกปฎิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก . วิธีสมัคร 1. สแกน QR Code ที่อยู่บนโบว์ชัวร์ หรือเข้าลิงค์รับสมัครได้ที่ http://cnxonjob.com/reCourse/course_view:504 2. เพิ่มเพื่อน ลายไอดี @mbc5647j เพื่อรับรหัส Username และเข้ากลุ่มลาย สำหรับฝึกอบรมในระบบ CMI ภาคทฤษฎีตามวันดังกล่าว . มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 053 1210012-3 ต่อ 126 หรือ Line ID @mbc5647j

เปิดรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ Computer Managed Instruction (CMI) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน Computer Managed Instruction : CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยระบบ CMI หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (โปรดอ่านรายละเอียดข่าว)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยระบบ CMI หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 ส.ค.2565 เวลา 16.30 น. ผ่านช่องทาง www.mlearning.dsd.go.th 2. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าในอาคาร หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. กำหนดประฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรม แบบออนไลน์ วันที่ 15 ส.ค. 2565 และวันที่ 2 ก.ย. 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 4. เริ่มฝึกอบรมด้วยตนเอง ภาคทฤษฎี ผ่านระบบ CMI พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ส.ค. 2565 และทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี 5. ฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 12 - 15 ส.ค. 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สถาบันมีที่พักให้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไป - กลับ (มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 - 777471 ติดต่อ อ.ชัยสมร ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ CMI คือ รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ ผู้เข้าฝึกจะต้องเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองตามโมดูลที่กำหนด และการฝึกภาคปฏิบัติผู้เข้าฝึกจะต้องเข้าฝึก ณ โรงฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 จำนวน 30 ชม.(ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 2 - 31 พฤษภาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2565 อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก สมัครฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-969917 หรือ 085-1604350 อ.ประสาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางมือถือ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯกรอกข้อมูลในระบบ และการฝึกอบรมของการอบรมฯ Line กลุ่ม ฝึกอบรมCMI ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้ 1.ฝึกทั้งภาคความรู้(ภาคทฤษฎี) ด้วยระบบ โมดูลการฝึกและระบบวีดีโอ 2.ฝึกทั้งภาคความสามารถ(ภาคปฏิบัติ) ฝึกปฏิบัติ 3.ครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถสนทนากับครูฝึกได้ตามหลักสูตรที่กำหนด สอบถามข้อสงสัยทั้งภาคความรู้ และภาคความสามารถ เพื่อเพิ่มความสามารถและความเข้าใจในสาขานั้นๆ 4.โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ ผ่านทางมือถือในการฝึก