ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมออนไลน์รองรับ # Stay At Home ลดการแพร่เชื้อ COVID - 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) แบบไม่มีรอบ ไม่มีรุ่น อบรมฟรี จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย 1. พนักงานควบคุมรถยกสินค้า (Forklift) ระดับ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง 2. การตรวจซ่อมไมโครคอมพิเตอร์ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง 3. ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 จำนวน 70 ชั่วโมง 4. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 78 ชั่วโมง สามารถสมัครฝึกอบรมและเข้าอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ต่อระบบอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning และฝึกภาคปฏิบัติกลุ่มละไม่เกิน 5 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เริ่มฝึกในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. มีความรู้ ความรู้สามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเข้ารับการฝึก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โทรศัพท์ 0 3410 9705-6 ต่อ 321 โทรสาร 0 3410 9707 หรือที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายฐาปะนะ แป้นอินทร์ โทรศัพท์มือถือ 08 7099 4874 ดูขั้นตอนการใช้งานและการฝึกได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=msoZGDKuwHs

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 4 สาขา รุ่นละ 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 4 สาขา รุ่นละ 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 7 โมดูล 80 ชั่วโมง 2.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 โมดูล 82 ชั่วโมง 3.ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 7 โมดูล 85 ชั่วโมง 4.การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จำนวน 30 โมดูล 82 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 037-290-380 ต่อ 138 อ.จีรศักดิ์ 084-668-4288,อ.ทวีศักดิ์ 083-361-4942,อ.สราวุธ 081-547-3679

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในหลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้รับการฝึกจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนกว่าจะสามารถปฏิบัติเองได้ ตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละโมดูลการฝึก โดยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือที่ทำงาน และเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อม ตามความสะดวกของตนหรือตามแผนการฝึก/ตารางการนัดหมาย สำหรับการฝึกอบรมและการประเมินผลความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึกจะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แนะนำและจัดเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://osd.wisdom-ict.com/

รมว.แรงงาน นำคณะ เข้าพบนายกฯ ประชาสัมพันธ์ภารกิจบัณฑิตแรงงานสู่ความมั่นคงชายแดนใต้

(7 มกราคม 2563) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดชายแดนภายใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส กลุ่มอาชีพกรงนก จ.สงขลา กลุ่มจักสานย่านลิเภา จ.ปัตตานี กลุ่มทำกริช (รามันห์) กลุ่มว่าววาบูลัน จ.ยะลา

ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เชิดชูสปก.

วันที่ 20 มกราคม 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน และมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ แก่บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจ.นราธิวาส มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว มีกำลังแรงงานจำนวน 515,822 คน และสถานประกอบกิจการ 1,616 แห่ง จึงมอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ เร่งดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปกำลังแรงงาน (Workforce transformation) รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต ผลิตกำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในพื้นที่ ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (สพร. 25 นราธิวาส) ดำเนินการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้สพร. 25 นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการก่อสร้าง เป็นเครื่องหมายรับรองว่าสถานประกอบกิจการมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงาน ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าบริษัทจะมีพนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ลดขั้นตอนการทำงาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 41 คน ใน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างก่ออิฐ สำหรับการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ แก่บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ทางสพร. 25 นราธิวาส ได้ร่วมกับบริษัทจัดทำ “มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ” สาขาพนักงานเชื่อมเตรียมใบมีด เพื่อใช้วัดระดับทักษะพนักงาน นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในหลายด้าน เช่น การให้ค่าตอบแทนพิเศษ ประเมินผลงาน เลื่อนตำแหน่งงาน เป็นต้น รวมถึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะพนักงาน ให้มีความชำนาญในการทำงานสูงขึ้น “กิจกรรมทั้งสองเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาพนักงานให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอีกทางทางหนึ่ง สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร.กล่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561 นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 22 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 8. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 9. นาย สุภาพ เทพประชุม 10. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 11. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 12. นาย ปรีชา นาวิน 13. นาย คมสัน วุ่นศิลป 14. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 15. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 16. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 17. นาย ปองพล กี่สิ้น 18. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 19. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 20. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 21. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 22. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ระดับ 1) รุ่นที่ 4/2562

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรายงานหลักสูตรยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ระดับ 1) รุ่นที่ 4/2562 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกผู้รับการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 25 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย เดชา พัฒนศรี 8. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 9. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 10. นาย สุภาพ เทพประชุม 11. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 12. นาย อำนาจ ศรีโนนลาน 13. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 14. นาย ปรีชา นาวิน 15. นาย คมสัน วุ่นศิลป 16. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 17. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 18. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 19. นาย ปองพล กี่สิ้น 20. นาย บุญโชค ประทุม 21. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 22. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 23. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 24. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 25. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เลขที่ 1039 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2315 3800

รับสมัครหลักสูตรยกระดับ ช่างเชื่อมแม็กระดับ 1 รุ่นที่ 1/2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ช่างเชื่อมแม็กระดับ 1 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 18 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 หมู่ที่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 045 - 317242 - 6 ต่อ 418

รับสมัครหลักสูตรยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ช่างเชื่อมแม็กระดับ 1 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 18 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 หมู่ที่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 045 - 317242 - 6 ต่อ 418

รมว.แรงงาน นำเยาวชนคนเก่ง พบนายกฯ สร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ

25 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่ฝึกฝนตัวเองจนประสบความสำเร็จ ณ บริเวณบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร