ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) **** หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 **** . โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 และฝึกปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2567 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก . วิธีสมัคร 1. สแกน QR Code ที่อยู่บนโบว์ชัวร์ หรือเข้าลิงค์รับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3QAqwyA 2. เพิ่มเพื่อน LineID: 0878610874 เพื่อรับรหัส Username และเข้ากลุ่มLine สำหรับฝึกอบรมในระบบ CMI ภาคทฤษฎีตามวันดังกล่าว มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 087-8610874, 091-7695887 หรือ Line ID: 0878610874

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างเครื่องปร้ับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 9 - 30 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 (อบรมด้วยระบบ CMI) อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 (อบรมที่สถาบันฯ) รายละเอียด / คุณสมบัติ - อบรมฟรี - อายุ 18 ปี ขึ้นไป - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม ออนไลน์ วันที่ 1 - 15 เมษายน 2567 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning

สพร.31 สระแก้ว เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (MCI) จำนวน 1 สาขาช่างเครื่องอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริมฝึกอบรม 27 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 70 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 โดยอบรมภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 23 ชั่วโมง ด้วยตนเองในระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) ระหว่างวันที่ 8- 23 มีนาคม 2567 และมีกำหนดฝึกภาคปฏิบัติหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 47 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม , 1 - 2 เมษายน 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง รายละเอียดโมดูล การเชื่อมแม็กกล้าคาร์บอนแผ่นหนารอยเชื่อมฟิลเล็ท (fillet welds) ดังนี้ - ตำแหน่งท่าเชื่อม PB (ท่าระดับ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PF (ท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PD (ท่าเหนือศีรษะ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม D150/PH (ท่อต่อแผ่นเหล็กท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) ระหว่างวันที่ 04 มีนาคม 2567 - 01 เมษายน 2567 รูปแบบการฝึก - ดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน - สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก

สนพ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

สพร. 42 หนองคาย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)