ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบ CMI สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบ CMI สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - กรกฎาคม 2567 และ เปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 ทฤษฎีเรียนผ่านออนไลน์ ด้วยระบบ CMI (Computer Managed Instruction) ปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี