ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) **** หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง **** . โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2565 และฝึกปฎิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก . วิธีสมัคร 1. สแกน QR Code ที่อยู่บนโบว์ชัวร์ หรือเข้าลิงค์รับสมัครได้ที่ http://cnxonjob.com/reCourse/course_view:504 2. เพิ่มเพื่อน ลายไอดี @mbc5647j เพื่อรับรหัส Username และเข้ากลุ่มลาย สำหรับฝึกอบรมในระบบ CMI ภาคทฤษฎีตามวันดังกล่าว . มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 053 1210012-3 ต่อ 126 หรือ Line ID @mbc5647j

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 จำนวน 30 ชม.(ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 2 - 31 พฤษภาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2565 อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก สมัครฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-969917 หรือ 085-1604350 อ.ประสาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางมือถือ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯกรอกข้อมูลในระบบ และการฝึกอบรมของการอบรมฯ Line กลุ่ม ฝึกอบรมCMI ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้ 1.ฝึกทั้งภาคความรู้(ภาคทฤษฎี) ด้วยระบบ โมดูลการฝึกและระบบวีดีโอ 2.ฝึกทั้งภาคความสามารถ(ภาคปฏิบัติ) ฝึกปฏิบัติ 3.ครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถสนทนากับครูฝึกได้ตามหลักสูตรที่กำหนด สอบถามข้อสงสัยทั้งภาคความรู้ และภาคความสามารถ เพื่อเพิ่มความสามารถและความเข้าใจในสาขานั้นๆ 4.โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ ผ่านทางมือถือในการฝึก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1

สนพ.จันทบุรี รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 4 สาขาอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี หลังจบการฝึกในหลักสูตรดังกล่าว จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ในช่วงการฝึกภาคทฤษฎีจะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แต่ละโมดูลการฝึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร : 0 3960 9856

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดรับสมัครอบรม ยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)ระดับ 1 ด้วยระบบ การจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดรับสมัครอบรม ยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)ระดับ 1 ด้วยระบบ การจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI วันที่เปิดฝึก 21 ก.พ.65 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอาบุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อน สมัรสมัครเข้าอบรม - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างบุคลากรด้านการผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บให้มีความสามารถ ดังนี้ 2.ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 4..แก้ไขปัญหาการโปรแกรมที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 5.ออกแบบวงจรการทำงานชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 6.บริหารงาน/การประมาณการค่าบริการได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักๆมีดังนี้ การเขียนโปรแกรมโค๊ดสั่งงาน ติดตั้ง App Blynk และการตั้งค่าบนมือถือ ติดตั้งโปรแกรมอาร์ดูโน่บนคอมพิวเตอร์ สัญญาลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม การนำเสนอทฤษฎี ระบบอนาล็อก และทฤษฎีระบบดิจิตอล ความรู้ เรื่องระบบเปิด-ปิดไฟ ฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ต้องการใช้ งานพร้อมทั้งสาธิตแสดงของจริงของการใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์มือถือสั่งงาน จากระบบดิจิตอล ไปสั่งงานระบบอนาล็อกให้ทำงาน1.การนำเสนอหลักการติดตั้งโปรแกรม Application อาร์ดูโน่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน เพื่อทำการ Setup โปรแกรมระบบดิจิตอลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.การติดตั้งโปรแกรม Application ต่างๆโดย Download โปรแกรม Application ที่จะใช้งานและติดตั้ง App Blynk . 3.ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมที่จะทำงานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินการ Setup โปรแกรมต่างๆ แล้วดำเนินการ Setup โปรแกรม Application ลงบน โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งดำเนินการตั้งค่าต่างๆ 4.วิธีการสร้าง Menu ต่างๆ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำความเข้าใจใน Menu แต่ละ Menu ว่า มีความหมายว่าอะไร 1.Blynk_Relay_8_RelayLED หมายถึง โปรแกรมหลักที่จะเขียนโปรแกรม Application ให้สั่งงานและการต่อขาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อะไรบ้าง ซึ่งในหน้านี้มี 3 ส่วน 1.ส่วนหัว 2.ส่วน void setup () 3. void loop () ในแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง 2.การบันทึกลงในหน่วยความจำ ( Memory) ในบันทึกการเขียนโปรแกรม หมายถึง มีไว้สำหรับเขียนเตือนความจำว่า CODE บรรทัดนี้มีเพื่ออะไร อย่างไร ในการเขียนคำสั่ง ป้องกันการลืม 3.ความหมาย CODE ในแต่ละตัว สัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม 1.การฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 2.การต่อขาต่างๆใน Mainboard อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรต่างๆ เพื่อใช้งาน ให้ระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม Application เพื่อการใช้งาน ความหมายที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้งานตามคำสั่งที่เขียน CODE การฝึกปฏิบัติจริงการทดสอบการใช้งานจริง การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดต่างๆ การนำระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า จากโทรศัพท์มือถือนำไปประยุกต์ในการใช้ งานอื่นๆตามที่ต้องการ ทดสอบแบบฝึกหัด ในการประยุกต์การใช้งานเบื้องต้น มีคู่มือให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหาอุปกรณ์ ฝึกด้วยตนเอง ตามแบบฝึกอบรมที่กำหนดไว้ สมัครผ่านเข้ากลุ่ม Line เพื่อติดประสานงาน สาขาเทคโนโลยีการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางมือถือ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯกรอกข้อมูลในระบบ และการฝึกอบรมของการอบรมฯ Line กลุ่ม ฝึกอบรมCMI ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้ 1.ฝึกทั้งภาคความรู้(ภาคทฤษฎี) ด้วยระบบ โมดูลการฝึกและระบบวีดีโอ 2.ฝึกทั้งภาคความสามารถ(ภาคปฏิบัติ) ฝึกปฏิบัติ 3.ครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถสนทนากับครูฝึกได้ตามหลักสูตรที่กำหนด สอบถามข้อสงสัยทั้งภาคความรู้ และภาคความสามารถ เพื่อเพิ่มความสามารถและความเข้าใจในสาขานั้นๆ 4.โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ ผ่านทางมือถือในการฝึก

รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565

???????????? รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ???????????? ✅ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ✅ *** คุณสมบัติของผู้สมัคร*** 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดฝึก 4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ❌เรียน 2 เดือนฝึกงาน 1 เดือน ❌ คลิกเพื่อสมัครฝึกอบรม https://forms.gle/frzGBbibRViVUvST9 ***กรุณากรอกใบสมัครของท่านให้ชัดเจน จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านทางช่องทางเว็บไซค์และหน้าเพจ facebook ของหน่วยงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-428-043 ต่อ 104***