ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สพร.20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรมสาขาช่างบำรุงรักษารยนต์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร (CMI) การฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 รบสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เริ่มฝึกอบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2565 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ อ.สุริยนต์ อยู่เย็น โทร.088-7671734

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิยช์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2565 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอบพลิเคชั่น DSD m-Learning และฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สนใจขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning และผ่้าน QR CODE ตามประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3536 0631 - 5 ต่อ 402 หรือ นายภาณุวัฒน์ อ้วนสา โทร : 09-1836-6950

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ใน 1 สาขา ดังนี้ 1) สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยรูปแบบ CMI

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอบพลิเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 มกราคม- 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) 7 สาขาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายปัญญา ผาธรรม โทร : 088-377-8987 หรือ Line OA : Surin Public Service https://lin.ee/8DvCQSn

สนพ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 2564 และเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI โดยเริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 2564 และเปิดอบรมระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 นั้น บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 5 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นายณัฐพงศ์ นาคบัว 2. นายวันชัย วงษ์แก้ว 3. นายวสันต์ ศรีสร้อย 4. นางสาวบุณยวีร์ มีสีสุข 5. นางสาวพิชยา เทพณรงค์ * ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้าฝึกอบรมตามวัน/เวลา ตามที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ ** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย