ข่าวสาร

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

image01

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1