ข่าวสาร

สนพ ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานเครือบริษัทเบทาโกร

image01

20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทเบทาโกร จำนวน 15 คน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี