ข่าวสาร

รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565

image01

???????????? รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ???????????? ✅ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ✅ *** คุณสมบัติของผู้สมัคร*** 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดฝึก 4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ❌เรียน 2 เดือนฝึกงาน 1 เดือน ❌ คลิกเพื่อสมัครฝึกอบรม https://forms.gle/frzGBbibRViVUvST9 ***กรุณากรอกใบสมัครของท่านให้ชัดเจน จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านทางช่องทางเว็บไซค์และหน้าเพจ facebook ของหน่วยงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-428-043 ต่อ 104***