ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม ออนไลน์ วันที่ 1 - 15 เมษายน 2567 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning

สพร.31 สระแก้ว เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (MCI) จำนวน 1 สาขาช่างเครื่องอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริมฝึกอบรม 27 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 70 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 โดยอบรมภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 23 ชั่วโมง ด้วยตนเองในระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) ระหว่างวันที่ 8- 23 มีนาคม 2567 และมีกำหนดฝึกภาคปฏิบัติหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 47 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม , 1 - 2 เมษายน 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง รายละเอียดโมดูล การเชื่อมแม็กกล้าคาร์บอนแผ่นหนารอยเชื่อมฟิลเล็ท (fillet welds) ดังนี้ - ตำแหน่งท่าเชื่อม PB (ท่าระดับ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PF (ท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PD (ท่าเหนือศีรษะ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม D150/PH (ท่อต่อแผ่นเหล็กท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) ระหว่างวันที่ 04 มีนาคม 2567 - 01 เมษายน 2567 รูปแบบการฝึก - ดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน - สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก

สนพ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

สพร. 42 หนองคาย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ ๑ ระยะเวลาการฝึก 70 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน จำนวน 10 คน โดยเปิดรับสมัครทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอบรมภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 23 ชั่วโมง ด้วยตนเองในระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) ระหว่างวันที่ 3- 22 กุมภาพันธ์ 2567 และมีกำหนดฝึกภาคปฏิบัติหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 47 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง รายละเอียดโมดูล การเชื่อมแม็กกล้าคาร์บอนแผ่นหนารอยเชื่อมฟิลเล็ท (fillet welds) ดังนี้ - ตำแหน่งท่าเชื่อม PB (ท่าระดับ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PF (ท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PD (ท่าเหนือศีรษะ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม D150/PH (ท่อต่อแผ่นเหล็กท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

สพร.33 ตราด เปิดรับสมัครฝึกอบรม "ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1" รุ่นที่ 1/2567

สพร.33 ตราด เปิดรับสมัครฝึกอบรม "ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1" รุ่นที่ 1/2567 รูปแบบการฝึกแบบ Hybrid เรียนรู้ภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านระบบการฝึกออนไลน์ CMI และนัดเข้าฝึกภาคปฏิบัติกับอาจารย์ประจำสาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ก.พ. 2567 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 8 มี.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3951 3530 ได้ทุกวัน เวลา ราชการ หรือสอบถามผ่าน http://www.facebook.com/tratdsd กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทเหล็กหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย