ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2567