ข่าวสาร

สนพ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567