ข่าวสาร

สพร.31 สระแก้ว เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (MCI) จำนวน 1 สาขาช่างเครื่องอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริมฝึกอบรม 27 มีนาคม 2567