ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี รับสมัครฝึกอบรม ออนไลน์ วันที่ 1 - 15 เมษายน 2567 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning