ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ในสาขา่ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน 2563 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 - 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ผู้สนใจสามารถสัมครฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน งปม.2564

สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน งปม.2564 จำนวน 9 สาขาอาชีพ รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครด่วน !! http://bit.ly/39dUZvZ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://osd.wisdom-ict.com/forum_board/ ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้ที่ http://osd.wisdom-ict.com/reports_pre64/

การพัฒนาบุคลากรฝึกด้วยวิธีออนไลน์(Online Training) กลุ่มผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน จัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรฝึกของกรมทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม-10 สิงหาคม 2563 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของกรมให้มีองค์ความรู้ ทักษะและวิธีการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ในหน่วยฝึก และทบทวนการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 2 กค. - 11 สค. 2563

สนพ.สุรินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

อยู่บ้าน อยู่ที่ทำงาน หรือ อยู่ที่ไหนก็สามารถฝึกอบรมได้เพียงท่านเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเฉพาะสาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างเชื่อม ซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในส่วน 25 คะแนน (ส่วนเกี่ยวกับการศึกษาหรือประสบการณ์) หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) นี้จะเป็นตัวช่วยท่านได้ สำหรับใครไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรง หรือ สำหรับใครที่ทำงานด้านนี้แต่ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป ถึง 11 มิ.ย.63 นี้ ลิงค์สมัคร http://osd.wisdom-ict.com/

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านระบบ CMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0531210012 สมัครได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/public/register/training

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043643765-9