ข่าวสาร

สพร.20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรมสาขาช่างบำรุงรักษารยนต์ ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร (CMI) การฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 รบสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เริ่มฝึกอบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2565 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ อ.สุริยนต์ อยู่เย็น โทร.088-7671734