ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิยช์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2565 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอบพลิเคชั่น DSD m-Learning และฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สนใจขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning และผ่้าน QR CODE ตามประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3536 0631 - 5 ต่อ 402 หรือ นายภาณุวัฒน์ อ้วนสา โทร : 09-1836-6950