ข่าวสาร

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

image01

ความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) 1.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 7 โมดูล 80 ชั่วโมง จำนวน 20 คน (อบรมได้โดยไม่ต้องรอครบจำนวน) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ก.ค. 65 หรือ ติดต่อ นายธันว์ หันประดิษฐ์ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 038276445 ต่อ 129 ในวันและเวลาราชการ