ข่าวสาร

สพร.10 ลำปาง รับสมัครเข้าฝึกการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ( 30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 25 มีนาคม 2565