ข่าวสาร

รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมระบบ CMI (Computer Managed Instruction) **** หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 82 ชั่วโมง **** . โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2565 และฝึกปฎิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก . วิธีสมัคร 1. สแกน QR Code ที่อยู่บนโบว์ชัวร์ หรือเข้าลิงค์รับสมัครได้ที่ http://cnxonjob.com/reCourse/course_view:504 2. เพิ่มเพื่อน ลายไอดี @mbc5647j เพื่อรับรหัส Username และเข้ากลุ่มลาย สำหรับฝึกอบรมในระบบ CMI ภาคทฤษฎีตามวันดังกล่าว . มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 053 1210012-3 ต่อ 126 หรือ Line ID @mbc5647j