ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

image01