ข่าวสาร

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

image01

9 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ เขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และแรงงานทั่วไป จำนวน 17 คน ณ อาคารฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน