ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

image01

ตอนนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว ฝึกอบรวมระหว่างวันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2567 - โดยเรียนทฤษฎีผ่านระบบ Online DSD M-Learning ในระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2567 - เรียนปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยวันนัดหมายปฏิบัติจะฝึกระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2567 สมัครเรียนได้ที่ Click Here คลิปแนะนำการใช้งานระบบ Click Here ตอนสมัครฝึกอบรมที่หน้าจอ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึก ให้กดเลือกตามขั้นตอนดังนี้ 1. หน่วยฝึกอบรม เลือก "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ" 2. หลักสูตร เลือก "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" 3. โมดูล ไม่ต้องกดเลือก 4. ช่วงเวลาฝึก เลือก "รุ่นที่ 1 ปี 2567 ฝึกอบรมรหว่างวันที่ 10/6/2567 ถึง 25/6/2567" 5. เมื่อเลือกทุกอย่างตามข้อ 1-4 แล้ว ให้กดที่ icon "ไปขั้นตอนต่อไป"