ข่าวสาร

สนพ.จันทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น ฝึกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ระหว่างวันที่ 1- 15 ม.ค. 2566 ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี วันที่ 16-20 ม.ค. 65 ระหว่างวันที่ หลังจบการฝึกในหลักสูตรดังกล่าว จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ในช่วงการฝึกภาคทฤษฎีจะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แต่ละโมดูลการฝึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร : 0 3960 9856