ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ประกาศฝึกอบรมสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 66-4 ก.พ. 66 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป