ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เปฺิดฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) สมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566