ข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยสมัครได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/