ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรม (CMI)

image01

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) - อายุ 18 ปี ขึ้นไป ฝึกอบรม วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 - มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎี : ฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) - เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - เข้าฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม - สมัครฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566