ข่าวสาร

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

image01

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านระบบ CMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0531210012 สมัครได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/public/register/training