ข่าวสาร

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

image01

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 2 กค. - 11 สค. 2563