ข่าวสาร

DSD m-learning ฝึกอบรมออนไลน์ได้ด้วยตนเอง สนพ.เพชรบูรณ์เปิดฝึกอบรมช่างบำรุงรักษารถยนต์ (ระดับ1)

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์เปิดฝึกอบรมช่างช่างบำรุงรักษารถยนต์ (ระดับ1) ผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกออนไลน์ และฝึกให้จบหลักสูตรภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store