ข่าวสาร

รับสมัครฝึกออนไลน์ สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โทร.042-643765-9