ข่าวสาร

ข่าวการ Update โปรแกรมระบบงาน

image01

ตามที่ผู้ใช้งานเคยพบปัญหาการที่ผู้สมัครเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ในระบบCMI แล้วการสมัครเข้าเรียนดังกล่าวเกิดปัญหากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน แต่เมื่อต้องการสมัครใหม่ หรือกลับไปกรอกข้อมูลการสมัครอีกครั้ง พบว่าไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนาของที่ปรึกษาฯ จึงทำปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ของผู้สมัครคนที่ไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการ ให้สามารถกลับไปเลือกได้ ทั้งนี้ ให้ท่าน Update โปรแกรมใหม่มาติดตั้ง โดยDownloadที่เว็บไซต์ mlearning.dsd.go.th/download สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: komtach2556