ข่าวสาร

รับสมัครด่วน สาขา การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง

image01

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหาร/ตำรวจ) รุ่นที่ 4/2564 สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่