ข่าวสาร

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี รับสมัครผู้สนใจเเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๓ ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 1 สาขา จำนวน 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ1 จำนวน 78 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.ประสิทธิ์ 091-8781221