ข่าวสาร

รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)" ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง