ข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI โดยเริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 2564 และเปิดอบรมระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564