ข่าวสาร ดูทั้งหมด >

สมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้งาน

ลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้รับการฝึก

DSD m-Learning

ทุกที่ ทุกเวลา

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

แอปพลิเคชั่น สำหรับผู้รับการฝึกยกระดับฝ๊มือแรงงาน เพื่อความสะดวกของผู้รับการฝึกในยุคสมัยใหม่ ให้ก้าวไกล ทันต่อเทคโนโลยี ภายใต้คอนเซป " ไทยแลนด์ 4.0 "

แบนเนอร์

ผลงานผู้รับการฝึก

ผลงานจาก